Vad kostar det att anlita flyttfirma?

flyttfirmaDet är två stycken faktorer som avgör hur mycket en flyttfirma kommer att kosta. Dels så beror det på hur mycket saker det är som ska flyttas, dels beror det på hur långt det ska flyttas. Dessa två faktorer påverkar priset betänkligt och prisbilden blir därför väldigt annorlunda beroende på vilken situation man befinner sig i som flyttare. Sedan ska det sägas att flyttfirmor är mer eller mindre duktiga, vilket betyder att olika flyttfirmor kommer att erbjuda olika priser för samma uppdrag. Då är det ditt ansvar att se till att du inte väljer en flyttfirma som verkar oseriös, och det brukar ofta visa sig genom att de erbjuder ett enormt mycket lägre pris än vad andra gör. Det är alltså fler faktorer än enbart priserna som flyttfirmorna lämnar som spelar roll när du ska välja. Referenser är minst lika viktigt, om inte viktigare. Att ha koll på vad flyttfirman har gjort tidigare kan vara helt avgörande för att dina saker ska komma fram till ditt nya boende i sina ursprungliga skick. Skadade möbler och ägodelar kostar mer att ersätta än att betala lite mer för en mer seriös flyttfirma.
 
Olika sätt att ta betalt
Flyttfirmor och deras debiteringssätt varierar. Det spelar egentligen ingen roll beträffande flyttfirmans skicklighet, båda sätten än vanliga att använda sig av och berättar ingenting om firman är mer professionell än den andra. De två sätt som flyttfirmor använder sig av är att man antingen tar betalt per person och timme, eller att flyttfirman enbart tar betalt per timme. I det senare alternativet spelar det alltså ingen roll hur många det är som kommer att jobba med din flytt, priset blir det samma. Det är viktigt att vara medveten om dessa två olika debiteringssätt, för det kan vara avgörande när det kommer till din situation. Olika debiteringssätt passar olika situationer, och rör det sig exempelvis om en mindre flytt så är det kanske mer ekonomiskt att använda sig av första alternativet, då det inte kommer att behövas speciellt många för att flytta. Om det istället rör sig om en större flytt kan det vara mer ekonomiskt att använda sig av det andra alternativet.
 
Ta in offerter
Precis som vid vilket beställningsjobb som helst så ska man ta in offerter från de företag man intresserar sig för. Genom att ta in dessa kan man på ett bra sätt jämföra hur flyttfirmorna planerat att genomföra din flytt och hur mycket det kommer att kosta. Valet blir då enklare, dels när man ser vad som ingår och dels när man ser kostnaden. Som vi redan har varit inne på så är det inte speciellt lätt att ange ett exakt pris på vad det kommer att kosta för din flytt men om man ser till ett genomsnitt på vad det kostar per timme så kommer det att landa någonstans mellan 800 och 1 300 kronor. Det är alltså möjligt att komma ganska billigt undan, men förvänta dig att priset kommer att landa kring tusenlappen, så kan du istället bli glatt överraskad om det skulle visa sig bli lägre. Du som beställare av flytt kan också göra arbetet enklare för flyttfirman genom att göra ett grundläggande arbete, med exempelvis packningen. Det kommer att göra att priset blir lägre, dock tar det tid i anspråk för din egen del.